Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

 Να παραδίδουν τα σχολεία τα χρήματα που συγκέντρωσαν από την εφημερίδα στον σχολικό σύμβουλο,
ώστε να συγκεντρωθεί το ποσό και να το παραδώσουμε στην Βαγουρδή για την πληρωμή εκτύπωσης της εφημερίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου