Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΑ


ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ  ΣΕ WORD ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ

                           
   Δ.Σ ΚΑΡΥΔΙΑΣ    Δυναμολόγιο σχολικού έτους 2015-16


ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ
ΤΑΞΗ
Αγόρια
Κορίτσια
Σύνολο
Α
2
2
4
Β
0
2
2
Γ
0
0
0
Δ
3
1
4
Ε
1
2
3
ΣΤ
4
1
5

10
8
18
            
     


ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΟ ΣΩΤΗΡΑ
Α=0
Β=1
Γ=1
Δ=0
Ε=2
ΣΤ=2

ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ


ΜΑΘΗΤΕΣ
Α’ ΤΑΞΗ
Β’ ΤΑΞΗ
Γ’ ΤΑΞΗ
Δ’ ΤΑΞΗ
Ε’ ΤΑΞΗ
ΣΤ’ ΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΟΡΙΑ
2
3
0
0
0
1
6
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
0
2
1
0
0
0
3
Μαθητικό δυναμικό του 2/θ Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς     
 Σχ. Έτος 2015-2016

Α΄ τάξη
Β΄ τάξη
Γ΄ τάξη
Ε΄ τάξη
ΣΤ΄ τάξη
Αγόρια
1
1
2
3
2
Κορίτσια
0
2
0
0
2
Σύνολο
1
3
2
3
4

Σύνολο μαθητών: 13
2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015- 2016
Α' ΤΑΞΗ
Β' ΤΑΞΗ
Γ' ΤΑΞΗ
Δ' ΤΑΞΗ
Ε' ΤΑΞΗ
ΣΤ' ΤΑΞΗ
ΣΥΝ. ΣΧΟΛ.
ΑΓ.
ΚΟΡ.
ΣΥΝ.
ΑΓ.
ΚΟΡ.
ΣΥΝ.
ΑΓ.
ΚΟΡ.
ΣΥΝ.
ΑΓ.
ΚΟΡ.
ΣΥΝ.
ΑΓ.
ΚΟΡ.
ΣΥΝ.
ΑΓ.
ΚΟΡ.
ΣΥΝ.
ΑΓ.
ΚΟΡ.
ΣΥΝ.
1

1
2
1
3

1
1


0
1

1
1

1
5
2
7
Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΠΑΤΕΛΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

                                      Πίνακας μαθητών Δ.Σχ. Ζέρβης  2015-16


Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Α
Κ
Α
Κ
Α
Κ
Α
Κ
Α
Κ
Α
Κ

2
3
2
0
1
2
4
1
1
2
3
1

5

2

3

5

3

     4

22


3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

Πληροφορίες :κ. Λιμπάρης Αναστάσιος
Τηλέφωνο :2381034308


ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΟΡΙΑ
1
6
1
3
3
3
17
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
3
3
5
3
2
4
20
ΣΥΝΟΛΟ
4
9
6
6
5
7*
37
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
                                                                              

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ                             ΣΧ. ΕΤΟΣ 2015-2016
ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΞΗ
ΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Α
19
Β
18
Γ
15
Δ
19
Ε
14
ΣΤ
8
ΣΥΝΟΛΟ
93


ΔΥΝΑΜΟΛΙΟ Δ.Σ ΝΗΣΙΟΥ

Τάξη Σ Α Κ
Α 3 2 1
Β 5 1 4
Γ 1 1 0
Δ 5 3 2
Ε 3 1 2
ΣΤ 9 4 5
Σύνολο 26 12 14

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΤΩΝ
ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΑΞΗ
ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Α
1
0
1
Β
1
1
2
Γ
3
5
8
Δ
2
0
2
Ε
0
0
0
ΣΤ
1
2
3
ΣΥΝΟΛΟ
8
8
16

  


    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
ΔΥΝΑΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΑΞΗ
ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Α
3
1
4
Β
4
2
6
Γ
2
2
4
Δ
3
1
4
Ε
1
2
3
ΣΤ
4
2
6
ΣΥΝΟΛΟ
17
10
27

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου